ZPĚT

JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY


SKUPINOVÉ KURZY

Výuka probíhá v Chlumci nad Cidlinou v pondělí od 17.00 do 18.30. V případě zájmu je možná výuka i v jiné dny a časy.
Hodiny angličtiny vede zkušený lektor s dlouholetou praxí, který působil také v zahraničí. Studenti budou rozřazeni do skupin podle jejich jazykové úrovně.

Výuka je vedena zábavnou formou a je kladen důraz především na konverzaci. Používání češtiny je omezeno na minimum, gramatika je vysvětlována srozumitelně. Lektor používá při výuce moderní metody (video, doplňující aktuální články z internetu, poslech BBC atd.)
Pokud máte zájem nebo chcete další informace, kontaktujte mě prosím zde ...